Splošni pogoji.

 

Splošni pogoji spletne strani »Ladies tease dance« so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu kupcev (v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-1). S spletno stranjo »Ladies tease dance« upravlja Spletna prodaja, Leja Potočnik s.p., Pegamova ulica 12, 1000 Ljubljana, mat. št.: 8131333000, davčna št.: 13367129, ki je tudi ponudnik storitev (v nadaljevanju: prodajalec).

Spletna stran je izdelana z namenom predstavitve in obveščanja širši javnosti o delovanju Ladies tease dance, storitvah, tečajih in drugih dejavnostih. Pridržujemo si pravico spreminjanja vsebine na tej spletni strani in/ali prenehanju z njenim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila. 

Uporaba spletnih strani prodajalca je pogojena s temi splošnimi pogoji poslovanja, kot tudi z vsakokrat veljavnimi predpisi Republike Slovenije na področju e-poslovanja. S svojo registracijo oziroma oddajo spletnega naročila uporabniki izrecno soglašajo z njihovo vsebino in vstopajo v pogodbeno razmerje s prodajalcem ter potrjujejo, da so sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje (spletnega) naročila oz. prijave na dogodek (na kakršen koli način), pri čemer je ob oddaji naročila nanje posebej opozorjen in z oddajo naročila/nakupom ali prijavo potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani »Ladies tease dance«, pravice in obveznosti uporabnika in strani ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Opredelitev pojmov

 • UPORABNIK/KUPEC je vsaka fizična in pravna oseba ter vse fizične osebe, ki v imenu pravne osebe uporabljajo spletno stran »Ladies tease dance«.
 • PRODAJALEC je »Spletna prodaja, Leja Potočnik s.p.«, ki na svoji spletni strani opravlja dejavnost (promocije in prodaje).
 • ARTIKLI so izdelki, video in slikovni material oziroma produkti, ki jih v spletni strani ponuja prodajalec.

Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju prodajalca (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti storitev,
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in ostale stroške,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. členom ZVPot; v primerih, ko kupec v skladu s 43. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Naročilo

Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo (potrditev o prejemu prijave/naročila/nakupa storitve). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Prodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca.

Načini plačila

Prodajalec omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na bančni račun prodajalca

Račun

Prodajalec po prejemu plačila kupcu izstavi račun v elektronski obliki.  Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne bo upošteval.

Cene

Cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Postopek nakupa

 1. Naročilo: Po oddaji naročila/prijave kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo/prijava sprejeto. Prodajalec nato naročilo pregleda in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. 
 2. Naročilo je zaključeno: Po opravljenem plačilu bo kupec na elektronski naslov prejel potrdilo o naročilu/prijavi. 

V kolikor želi kupec naročilo/prijavo preklicati, lahko to brezplačno stori, če o tem neposredno po nakupu (oz. preden je naročilo/prijava obdelana) obvesti prodajalca po elektronski pošti na naslov: [email protected]

Pravica do odstopa kupca od pogodbe

Pravica je določena z vsako storitvijo/dogodkom posebej.

Če sta za fizičen dogodek predhodna prijava in plačilo ob prijavi za kupca obvezna, je rezervacija veljavna šele po prejemu plačila. V tem primeru odstop od pogodbe oz. vračilo denarja kupcu ni več možno, lahko pa se zamenja oseba, ki plačan dogodek koristi. 

Oglasna elektronska sporočila

Oglasna elektronska sporočila prodajalca bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

Oglasna sporočila prodajalca bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Uporabnik s prijavo na novice soglaša z obdelavo osebnih podatkov za namene oglaševanja in obveščanja.

Omejitev odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Uporabnik uporablja podatke na prodajalčevih spletnih straneh na lastno odgovornost. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na prodajalčevih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja. Prodajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. 

Prodajalec lahko brez opozorila prekine poslovanje z uporabnikom, v kolikor je prišlo z uporabnikove strani do nespoštovanja pravil uporabe spletne strani. Ravno tako ima prodajalec pravico zavrniti udeležbo uporabnika na svojih dogodkih (nespoštovanja pravil, slabega vedenja in podobno na predhodnjih dogodkih ali zaradi osebnih razlogov), ki mu jih ob zavrnitvi ni potrebno navesti.

Video/foto material

Vse zbirke podatkov na spletnih straneh Ladies tease dance predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zbirke dokumentov na spletnih straneh Ladies tease dance v celoti in kot posamezni deli sistema so varovane s predpisi s področja varstva intelektualne lastnine. Posamezne enote na spletnih straneh Ladies tease dance, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), so avtorsko pravno zaščitene. Uporaba posameznih enot zbirk portala, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le za lastne potrebe uporabnika. Vse druge oblike reproduciranja, distribuiranja, posredovanja ali omogočanja uporabe tretjim osebam so izrecno prepovedane. Vsebine, video in slikovnega materiala tega spletnega mesta se ne sme kopirati, razmnoževati ali posredovati brez dovoljenja lastnika.

Prodajalec v namene lastne promocije vse dogodke fotografira in/ali snema. Smatra se, da je kupec s tem seznanjen ob sklenitvi pogodbe, vendar ima pravico, da se na samem dogodku, v kolikor se ne želi izpostavljati, pravočasno umakne iz prostora, četudi to pomeni, da bo zanj/zanjo proces učenja/sodelovanja zaradi tega na kratko prekinjen. 

Končne določbe

Prodajalec lahko spreminja te splošne pogoje poslovanja brez predhodnega soglasja uporabnikov. Ti splošni pogoji veljajo od 1.11.2019.